How do I know what I know?

La realitat és quelcom inabastable. La nostra ignorància sobre el que ens envolta és immensa, però tot i així, aprenem i descobrim cada cop més gràcies a la curiositat que ens caracteritza.

Aquesta branca de la filosofia s’anomena epistemologia i ens permet intentar saber l’origen, el mètode i els límits del coneixement. Ara bé, aquesta utopia només provoca que ens sentim més ignorants, ja que el coneixement no es pot determinar. Cadascú coneix una realitat i s’aferra a ella independentment que sigui certa o falsa, ja que mai es pot arribar a una veritat absoluta. És per això que el que experimenta una persona és subjectiu, diferent del que els altres puguin percebre.

Imaginem, per exemple, que dos individus tenen opinions oposades sobre la típica percepció de si el got està mig buit o mig ple. Ambdós tenen raó, així que la veritat depèn de la perspectiva del qui ho observa i per tant, la veritat és relativa. Si una cosa resulta certa per algú pot ser falsa per a un altre i és per això, que s’ha de rebutjar l’existència de definicions absolutes.

Com afirma Protàgores al segle V aC, “l’home és la mesura de totes les coses” perquè l’home li dóna sentit al món i a la seva pròpia existència. A partir de les percepcions podem generar el nostre coneixement i a base de l’experiència anar-lo modificant i ampliant. No obstant, les diferents perspectives només seran vàlides en un particular context i són inservibles en una altra època.

En definitiva, el fet de no poder definir la realitat igual per a tots esdevé un martiri per a la nostra societat que per mitjà de la ciència, el mètode més objectiu per a entendre el món, aspira a poder incrementar els coneixements. És banal, doncs, plantejar-se incògnites sobre temes relacionats amb la metafísica, si bé amb prou feines podem resoldre els dubtes més quotidians.

Anuncios